Firma, która kupi karty podarunkowe dla zatrudnionych osób zwane kartami przedpłaconymi, będzie mogła uwzględnić ten wydatek w kosztach uzyskania przychodów.

Zasada ta dotyczy zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło. Szczegółowe rozliczenie zakupu takich kart będzie zależeć od źródła ich finansowania. Pracodawca ma do wyboru dwie opcje: zakup ze środków obrotowych lub z pieniędzy zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ze środków obrotowych
Jeśli zakup kart przedpłaconych jest sfinansowany ze środków obrotowych firmy, to wydane na ten cel kwoty można ująć w kosztach, o ile spełnione zostaną podstawowe warunki wynikające z ustaw: o PIT (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) i CIT (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Wydatek musi mieć zatem związek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, być faktycznie poniesiony i właściwie udokumentowany.

Z funduszu socjalnego
Świadczenia sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wolne od PIT do kwoty 380 zł rocznie. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub z funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku 380 zł.

Pracodawca, który pokryje zakup kart dla pracowników ze środków funduszu, musi jednak pamiętać o tym, by przy ich przyznawaniu kierować się kryterium socjalnym, np. sytuacją finansową w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart o jednakowej wartości, np. 100 zł. Gdyby tak się stało, fiskus zakwestionuje wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł.

Co więcej, kontrolerzy ZUS zażądają również zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli natomiast warunki przyznawania świadczeń finansowanych z ZFŚS zostaną spełnione i przy ich przekazywaniu będzie zachowane kryterium socjalne, taki prezent nie będzie oskładkowany.

Bez zwolnienia
Zwolnienie z Ustawy o PIT dotyczy kart przedpłaconych, natomiast nie obejmuje bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. Warunków uprawniających do zastosowania preferencji nie spełniają bony podarunkowe uprawniające do ich wymiany w sklepach, ponieważ nie są ani powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym, ani też świadczeniem o charakterze rzeczowym.

Inne korzyści
Prezent dla pracownika w postaci karty przedpłaconej ma również tę zaletę, że pracodawca może zasilać ją dowolną ilość razy, aż do upływu okresu ważności karty. Pracownik może płacić za zakupy w dowolnym punkcie handlowo-usługowym w Polsce oraz za granicą, gdzie akceptowane są karty płatnicze. Może też płacić taką kartą za zakupy w sklepach internetowych.

Karta umożliwia kontrolowanie wydatków, dzięki możliwości sprawdzania salda karty przez telefon, w internecie lub w bankomatach.

Karty mogą też zostać przekazane dzieciom pracowników, jako alternatywa dla tradycyjnych prezentów przygotowanych przez zakłady pracy np. z okazji Świąt Wielkanocnych czy Dnia Dziecka.

Dowiedz się więcej o karcie podarunkowej