Parlament Europejski zatwierdził nowy fundusz pomocowy przeznaczony dla najuboższych mieszkańców UE. W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) wyniesie 3,5 mld euro. Polsce przypadnie 500 mln euro.

Osoba uboga to w unijnej metodologii taka, która nie może sobie pozwolić na co najmniej cztery z dziewięciu następujących elementów: regularne opłacanie czynszu i rachunków za media, utrzymać odpowiedni poziom ciepła w domu, utrzymać płynność finansową w obliczu niespodziewanych wydatków, regularnie jeść mięso lub białko, wyjeżdżać na urlop, posiadać telewizor, pralkę, samochód i telefon.

„W 2011 prawie jedna czwarta obywateli UE (prawie 120 milionów) było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o cztery miliony więcej, w stosunku do roku poprzedniego. Ponad 40 mln cierpi z powodu niedostatku materialnego, co oznacza, że nie są w stanie przygotować jednego posiłku co drugi dzień. Prawie sześć milionów dzieci nie ma dwóch par butów. Ponad cztery miliony ludzi jest bez dachu nad głową. Ten nowy fundusz będzie praktycznym wyrazem solidarności z ludźmi , którzy żyją na skrajnych marginesach naszego społeczeństwa" – mówiła europosłanka Emer Costello, sprawozdawczyni w pracach nad FEAD.

Od 1987 r. program dystrybucji żywności w UE jest ważnym źródłem wsparcia dla organizacji walki z ubóstwem. Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym to przedłużenie działającego w perspektywie finansowej 2007 - 2013 Programu Dystrybucji Żywności, który rozdzielał nadwyżki żywności wyprodukowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przez 6 poprzednich lat UE wydała na ten cel również 3,5 mld euro. Część europarlamentarzystów chciała obniżenia budżetu na ten cel o miliard euro.

„Dotychczas unijny program dotyczył tylko dożywiania. Wszystko wskazuje na to, że w nowej perspektywie finansowej z tych pieniędzy będą mogły być realizowana dodatkowe działania związane np. z edukacją ekonomiczną, zdrowotną i pracą socjalna na rzecz osób nieradzących sobie. Przyszły będzie zatem o wiele bardziej trafny niż dotychczas” – twierdzi Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

„Osiągnęliśmy nasze najistotniejsze cele w ponad rocznych negocjacjach z Komisją Europejską i państwami członkowskimi, zwiększyliśmy budżet funduszu z 2,5 do 3,5 miliardów euro, wzmocniliśmy rolę organizacji walczących z ubóstwem zarówno w projekcie, jak i podczas monitorowania działań funduszu oraz uprościliśmy procedury administracyjne. Nowy program FEAD, którego dotyczy porozumienie, jest pierwszą europejską inicjatywą, której celem jest pomoc ludziom doświadczającym biedy i wykluczenia, szczególnie braku jedzenia, bezdomności oraz ubóstwa dzieci, we wszystkich państwach UE” - mówiła Emer Costello w czasie debaty nad FEAD.

Nowy program obejmie swoim działaniem wszystkie państwa członkowskie. Zasięg programu został poszerzony poprzez włączenie dwóch programów dystrybucji żywności oraz podstawowej pomocy rzeczowej (takiej jak ubrania czy przybory szkolne) oraz finansowania działań wspomagających integrację społeczną. Fundusz ma szczególnie mocno walczyć z biedą wśród dzieci i wykluczeniem społecznym. Fundusz popierać będzie wszelkie działania związane z rozdawaniem żywności, szczególnie ze zbieraniem, transportem oraz dystrybucją, która pomoże również zredukować marnotrawstwo jedzenia.

W tekście uwzględniono postulat Parlamentu dotyczący poziomu współfinansowania programu (udział UE w płatnościach, w stosunku do udziału państwa członkowskiego) na poziomie 85% kwalifikowanych wydatków publicznych oraz 95% w przypadku państw najsilniej dotkniętych kryzysem.

„Zawsze można życzyć sobie żeby pomoc finansowa była większa, ale skala która została utrzymana dla Polski ponad 400 mil. Euro w ciągu 7 lat jest dość duża. Potrzeby są większe, ale musimy pamiętać, że UE nie realizuje polityki społecznej i ten fundusz to ewenement” – mówi Marek Borowski.