Do końca roku gminy będą co miesiąc wypłacać opiekunom dzieci niepełnosprawnych dodatkowe 200 zł pomocy finansowanej przez budżet państwa. Dzięki temu łączna kwota przysługującego im wsparcia wyniesie 820 zł miesięcznie.
Uzyskiwanie wyższej pomocy będzie możliwe dzięki projektowi nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. poz. 1741). W obecnym brzmieniu przewiduje ono, że rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, oprócz wynoszącego 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego w okresie styczeń–marzec tego roku dostają do niego 200 zł dodatku.
Rząd postanowił przedłużyć czas jego otrzymywania do końca grudnia. Jest to związane z trwającymi cały czas pracami nad nowelizacją ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Jej celem jest trwałe podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jego kwot w zależności od stopnia konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (będzie on określany według specjalnej skali). Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 2015 r.
– To dobrze, że nowelizacja przewiduje wydłużenie okresu wypłacania tej formy wsparcia od razu do końca 2014 r., a nie o kolejne kwartały, ponieważ wiąże się to z dodatkową pracą związaną z wydawaniem decyzji osobom uprawnionym – podkreśla Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
Nowelizacja nie zawiera zaś innych zmian dotyczących zasad uzyskania dodatku. Będzie on nadal przyznawany z urzędu przez gminę, która będzie wszczynać postępowanie w tej sprawie. Rodzic będzie więc zwolniony z konieczności składania wniosku. Dodatek będzie wypłacany w tym samym terminie, w którym w danym samorządzie jest przewidziana wypłata świadczenia pielęgnacyjnego.
Ponadto, tak jak dotychczas, kwota dodatku nie spowoduje zmiany podstawy, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za opiekuna, bo dalej będzie ją stanowić wysokość samego świadczenia pielęgnacyjnego.
Resort pracy szacuje, że do dodatku będzie uprawnionych 104 tys. rodziców niepełnosprawnych dzieci. Wydatki budżetu na ten cel wyniosą do końca roku prawie 193 mln zł łącznie ze środkami, które gminy otrzymają na pokrycie kosztów obsługi tego świadczenia. Będzie to 3 proc. dotacji przekazanej przez wojewodę na wypłacenie wsparcia.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach