Obecnie, zgodnie z art. 22 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.), ulgę we wpłacie na PFRON można uzyskać od firmy, w której pracuje minimum 25 osób i osiąga ona określony wskaźnik zatrudnienia pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu. Wynosi on albo 30 proc. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, albo 30 proc. osób mających orzeczenia wskazujące na jedno z schorzeń specjalnych (np. epilepsja lub choroba psychiczna) i umiarkowany stopień dysfunkcji.

Zdaniem Konfederacji nieograniczona wysokość obniżki, jaka przysługuje firmie kupującej usługi lub produkty od pracodawcy spełniającego wspomniane warunki, prowadzi do patologii i zachwiania zasad konkurencji.

– W wielu przypadkach ulgi sięgają nawet 80–90 proc., co oznacza, że dana usługa jest dla kontrahenta o taką wartość tańsza. Trudno tu więc mówić o równych warunkach konkurencji między firmami udzielającymi ulg oraz tymi, które nie mają takiego prawa – uważa Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Organizacja proponuje więc, aby wysokość obniżki była ograniczona do 30 lub 60 proc. w zależności od rodzaju i poziomu niepełnosprawności pracowników.

– Od dawna postulujemy wprowadzenie takiej zmiany. Mimo możliwości udzielania niższej ulgi taka firma nadal byłaby atrakcyjna dla swoich kontrahentów – podkreśla Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Dodaje, że zapobiegałoby to sztucznemu tworzeniu firm o dużej koncentracji pracowników niepełnosprawnych z określonymi dysfunkcjami, tak aby spełniały warunki do udzielania ulg.

Przeciwna takim propozycjom jest z kolei Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

– Ograniczenia uderzyłyby głównie w zakłady pracy chronionej (ZPChr), bo to one stanowią największą grupę firm mogących udzielać obniżek – stwierdza Edyta Sieradzka.

Dodaje, że za pozostawieniem obecnych rozwiązań przemawia zwłaszcza mająca nastąpić od 1 kwietnia obniżka w dopłatach do pensji przysługujących ZPChr.