ZUS może żądać zwrotu zasiłku chorobowego od osoby, która w czasie zwolnienia lekarskiego pracowała. Nie ma znaczenia cel podjętych obowiązków.
Chory, który uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia, nie może się tłumaczyć tym, że podjęte zadania miały cel terapeutyczny. Tak uznał wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Orzekł, że art. 17 ust. 1 ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159.) jest zgodny z ustawą zasadniczą. Zdaniem TK wykonywanie pracy jest podstawą do utraty zasiłku chorobowego.

Płatne porady