Uzyskanie takiego wsparcia umożliwia ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Jest to już trzecia jego edycja, a celem jest pomoc finansowa dla samorządów w realizacji zadań nałożonych na nie przez ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

Zgodnie z zasadami programu gminy mogą ubiegać się o pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. Ma on pracować z rodzicami zagrożonymi umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Warunki konkursu przewidują, że dofinansowaniu mogą podlegać wydatki na pensje takiej osoby do 100 proc. z kwoty wynoszącej maksymalnie 2,5 tys. zł. Suma ta przysługuje na etat lub równoważną czasowo umowę-zlecenie.

– W 2013 r. otrzymaliśmy wsparcie na czterech asystentów. W tym również będziemy się ubiegać o dofinansowanie kosztów ich zatrudniania – informuje Bernadeta Smuda, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Powiaty w ramach programu mogą zaś uzyskać środki na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pomagają oni rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka. W ich przypadku maksymalna kwota dofinansowania do pensji wynosi 50 proc. tej przeznaczonej na asystenta, czyli 1250 zł. Jest więc niższa od przyznawanej w ubiegłym roku, kiedy było to 1750 zł (70 proc.).

Aby otrzymać dotację, samorządy powinny złożyć zapotrzebowanie na specjalnych formularzach, które są dostępne na stronie internetowej resortu pracy. Muszą to zrobić zarówno w formie papierowej (przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie wojewódzkim), jak i elektronicznej.

W formularzu trzeba wskazać m.in. kwotę, o którą wnioskuje samorząd, i wymiar czasu pracy oraz planowaną liczbę rodzin, jaką asystent lub koordynator będzie miał pod swoją opieką. Na złożenie zapotrzebowania samorządy mają czas do 7 marca. Ostatecznego podziału pieniędzy na podstawie zestawień przekazanych przez każde województwo dokona resort pracy.

Jak wynika z ostatnich danych MPiPS, na koniec czerwca 2013 r. w gminach działało 2486 asystentów rodzin. Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej było z kolei 920.