Od 1 stycznia 2014 roku osoby spełniające definicję odbiorcy wrażliwego energii energetycznej mogą otrzymywać dodatek energetyczny. Kto ma do niego prawo i na jaką kwotę pomocy można liczyć?

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która spełnia trzy warunki: ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres 1 stycznia 2014 - 30 kwietnia 2014: