Przygotowywany przez rząd program wspierania opiekunów z kilkorgiem dzieci, który przewiduje wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużych rodzin uprawniającej do zniżek i ulg, nakłada na gminy nowe zadania. To do nich składane będą wnioski oraz dokumenty potrzebne do wyrobienia karty i uzyskania jej duplikatu
. Do obowiązków pracownika jednostki samorządowej odpowiadającej za realizację programu będzie też należeć wykonanie zdjęcia członka rodziny, o ile ten nie dostarczy własnego.
Osoby posiadające karty dużych rodzin będą miały obowiązek informować gminę o zmianach mających wpływ na uprawnienia z niej wynikające. Jeśli członek rodziny przestanie spełniać przesłanki do korzystania z tego dokumentu (np. gdy dziecko ukończy 18 lat i nie będzie się uczyć), będzie musiał go oddać oraz zwrócić samorządowi kwoty odpowiadające równowartości zniżek, które zostały nienależnie udzielone. Ich wysokość będzie określana w decyzji administracyjnej.