Gminy będą przyjmować wnioski i wydawać dokumenty przyznające opiekunom z trójką i więcej dzieci prawo do ulg, których szczegółowy wykaz znajdzie się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużych rodzin przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów ustanawiający rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia, które określa szczegółowe warunki jego realizacji. Jest on skierowany do osób, które wychowują co najmniej troje dzieci, bez względu na wysokość osiąganych dochodów.
Każdy członek takiej rodziny będzie mógł otrzymać specjalną kartę, która będzie podstawą do korzystania przez niego z różnego typu ulg oraz zniżek w instytucjach podległych ministerstwom, które przystąpią do programu. Będą one przysługiwać m.in. na przejazdy koleją, bilety do muzeów, galerii, ośrodków sportowych. Rodziny wielodzietne mają też uzyskać bezpłatny wstęp do parków narodowych. Lista instytucji oraz zniżek będzie na bieżąco aktualizowana i publikowana na stronie resortu pracy. Co więcej, do programu będą mogły dołączać też podmioty prywatne.