12 lutego odbędzie się rozprawa, która rozstrzygnie, czy odbieranie przez starostów prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodne z konstytucją.
Sprawa dotycząca dłużników alimentacyjnych (sygn. akt K 23/10) znalazła się na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego po raz drugi, po tym jak 20 grudnia 2012 r. skład orzekający zdecydował o bezterminowym odroczeniu jej rozpatrzenia oraz postanowił wystąpić do prezesa TK o zajęcie się nią w pełnym składzie 15 sędziów.
Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją art. 5 ust. 3b ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.) złożył w 2010 r. prokurator generalny. Zgodnie z tym przepisem, po tym jak decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, gmina, która ją wydała, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie niesolidnemu rodzicowi prawa jazdy.