Gmina przyznająca świadczenia dla dzieci dłużników alimentacyjnych otrzyma 40 proc. odzyskanej od nich kwoty. Reszta trafi do budżetu państwa
Zmiany w zakresie przekazywania środków pochodzących z egzekucji przewidują założenia nowelizacji ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.), które wczoraj przyjął rząd. Obecnie kwota należności uzyskanej od rodzica niepłacącego na dzieci jest rozdzielana w ten sposób, że 20 proc. trafia do gminy, która prowadzi wobec niego postępowanie, 20 proc. do tej, która przyznaje świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA), a 60 proc. oraz odsetki są dochodem budżetu państwa.
Po nowelizacji 40 proc. należności zostanie w tym samorządzie, który jest organem właściwym wierzyciela. Dzięki tej modyfikacji gminy nie będą musiały wykonywać szczegółowych rozliczeń księgowych, które często dotyczą niewielkich kwot, a są kosztowne i czasochłonne.