Do końca stycznia osoby ubezpieczone w KRUS prowadzące działy specjalne muszą złożyć oświadczenia o możliwych dochodach z tego tytułu.
Rolnicy hodujący m.in. strusie lub zajmujący się uprawą roślin ozdobnych mogą opłacać składki w KRUS. Taką możliwość zakłada ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1403). Osoby zgłaszające się do niej, które rozpoczynają wspomnianą działalność, mają obowiązek złożenia zaświadczenia organu podatkowego o rodzaju i rozmiarach prowadzonej produkcji oraz o wysokości zadeklarowanego dochodu z tego tytułu na dany rok. Taki sam wymóg dotyczy też osób już prowadzących taką działalność. Termin na dostarczenie dokumentów upływa 31 stycznia 2014 r.
Na podstawie złożonych w KRUS dokumentów ustalona zostanie wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne osób zobowiązanych do ich opłacania w 2014 r. z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.
Należy pamiętać, że na prawo ubezpieczenia w KRUS ma wpływ nie tylko rodzaj produkcji, ale także jej wielkość. Na przykład hodowla pszczół może być uznana za dział specjalny produkcji rolnej, pod warunkiem że pasieki obejmują powyżej 80 rodzin. Rolnicy hodujący strusie mogą opłacać składki do KRUS, o ile mają powyżej 20 sztuk takiego drobiu rzeźnego lub sześć w stadzie reprodukcyjnym.
Osoby zamierzające złożyć do Kasy oświadczenie powinny zwrócić uwagę, że od stycznia tego roku podwyższone zostały kwoty podatku rozliczanego ryczałtowo na podstawie tabeli u podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Podstawą jest rozporządzenie ministra finansów z 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 1171).
Osoby dodatkowo prowadzące firmy muszą się rozliczyć z KRUS do końca maja 2014 r. Termin ten wynika z tego, że właściciele gospodarstw rolnych dodatkowo prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą muszą się rozliczyć z podatku za ubiegły rok (dlatego terminy są różne). Rolnicy mający firmę muszą m.in. złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z firmy.