Samorządy nie muszą monitorować, czy osoba uprawniona do otrzymania dodatku energetycznego rzeczywiście opłaciła z niego rachunek za prąd, ponieważ wiązałoby się to ze znacznymi kosztami.
Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek do opłat za prąd jest wypłacany przez gminę z góry do 10. dnia każdego miesiąca. To oznacza, że pieniądze są przekazywane bezpośrednio osobie, która otrzymała decyzję przyznającą taką pomoc.
– Inne rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku dodatku mieszkaniowego, który jest wypłacany na rachunek zarządcy domu lub osoby uprawnionej do pobierania czynszu za lokal, również w terminie do 10. dnia danego miesiąca – wskazuje Damian Napierała, kierownik działu świadczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń.