Premier David Cameron był dziś gościem telewizji BBC i odpowiadał w pierwszym rzędzie na pytania związane z imigracją. W tej rozmowie opowiedział się między innymi przeciwko pobieraniu przez pracujących na Wyspach Polaków zasiłku na dzieci w Polsce, choć jest to najzupełniej legalne w świetle unijnych przepisów.

Pracujący na Wyspach obywatele państw Unii pobierają brytyjski zasiłek na około 40 tysięcy swoich dzieci zamieszkałych nadal w ich własnych krajach. Jest wśród nich ponad 25 i pół tysiąca dzieci w Polsce.

Brytyjski premier powiedział, że zmiana unijnych przepisów byłaby możliwa na dwa sposoby.

"Żeby to zmienić, trzeba albo podjąć teraz współpracę z innymi państwami, albo potencjalnie przez reformę traktatu unijnego, którą będę negocjował przed referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii przed końcem 2017 roku" - mówił szef brytyjskiego rządu.

Brytyjski premier zapewne z nadzieją przysłuchuje się debacie, jaka rozgorzała w Niemczech na temat dopuszczenia, lub nie nowych imigrantów z Rumunii i Bułgarii do pełnej gamy niemieckich zasiłków.