Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zmienia zasad dofinansowywania sprzętu. Od stycznia weszło w życie rozporządzenie dotyczące refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyrobów medycznych, których potrzebują najciężej chorzy i osoby niepełnosprawne.

Ewa Balicka - Sawiak - rzeczniczka PFRON przyznaje, że zmieniają się limity cenowe niektórych wyrobów i sprzętu refundowanego przez NFZ. Między innymi, chodzi o niektóre rodzaje protez, ortez, poduszek odleżynowych, kul i lasek dla niewidomych, aparatów słuchowych, inhalatorów dla chorych na mukowiscydozę.

Dodaje, że nadal osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie przez PFRON na starych zasadach. Jeżeli cena przekracza ustalony przez NFZ limit, wówczas osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON i te zasady się nie zmieniły - podkreśla. O dofinansowanie wyrobów medycznych niepełnosprawni mogą wnioskować w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.