Wysokość opłat za badania lekarskie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy nie będzie mogła przekroczyć 150 zł. Tyle samo przyszli kierowcy zapłacą za wykonanie testu psychologicznego. Oznacza to niższe wydatki dla starających się o uprawnienia.
Taka propozycja znalazła się w projekcie dwóch rozporządzeń ministra zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Resort zdrowia skierował je do konsultacji społecznych.
Reklama
Projekty określają m.in. szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzenia ogólnych badań lekarskich oraz testów psychologicznych dla przyszłych i obecnych kierowców. Ponadto określają wysokość maksymalnych opłat, które można pobrać za wykonanie tych czynności. Projekt rozporządzenia w sprawie badań lekarskich przewiduje, że za ich wykonanie będzie można pobrać maksymalnie 150 zł. Oznacza to w praktyce obniżkę tej kwoty. Poprzednie przepisy z 2004 r. przewidywały maksymalną stawkę w wysokości 200 zł. Zmniejszą się także koszty ponoszone przez osoby starające się o uzyskanie uprawnień do kierowania tramwajem. Za konsultacje lekarza zapłacą one również 150 zł, a obecnie obowiązujące przepisy przewidują stawkę o 50 zł wyższą. Natomiast za badania wykonywane w trybie odwoławczym będzie można pobrać 200 zł (dotychczas 250 zł).
Zmienią się także stawki płatności za badania psychologiczne. Projekt rozporządzenia w tej sprawie wprowadza jednolitą, sztywną opłatę w wysokości 150 zł. Zdaniem resortu zdrowia jej ustalenie wyeliminuje przypadki sztucznego zaniżania cen przez konkurujących ze sobą przedsiębiorców. Spowoduje też, że w przypadku kierowców kryterium wyboru pracowni wykonującej badania nie będzie jedynie niska cena.
Obydwa rozporządzenia mają wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji