W przedstawianym Radzie Ministrów projekcie poświęcono wiele uwagi zdrowiu. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział między innymi dostosowanie opieki zdrowotnej do potrzeb osób starszych. Wyjaśnił, że celem są nie tyle nowe oddziały geriatrii a łóżka geriatryczne, które by się pojawiły na różnych oddziałach. Także zachęcenie młodych lekarzy i pielęgniarek do wybrania specjalizacji geriatrycznej. Dodał, że dziś nie jest to popularna decyzja, o czym wie, bo sam jest lekarzem i o sytuacji często rozmawia z kolegami. 

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że założenia polityki senioralnej do roku 2020 przewidują umocnienie pozycji osób starszych na rynku pracy. Chodzi również o zauważenie ich jako szybko rosnącej, mobilnej i wymagającej grupy konsumentów. Inne kraje wprowadziły tak zwaną silver economy, Polska jeszcze nie - zauważył minister. 

Według szefa resortu pracy, realizacja proponowanej polityki senioralnej na lata 2014-2020 zapewni także wsparcie pozycji rodziny wielopokoleniowej.