W urzędzie gminy zwolniło się stanowisko naczelnika wydziału budownictwa. Czy wójt może czasowo zatrudnić na nim osobę spoza urzędu?
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) na każde wolne stanowisko, w tym kierownicze, powinno się niezwłocznie rozpisać konkurs. Istnieje też możliwość awansu wewnętrznego. Z kolei w przypadku stanowiska sekretarza nie ma on zastosowania. Wtedy kandydat na tę funkcję, w tym zainteresowany urzędnik gminy, musi przystąpić do otwartego i konkurencyjnego naboru. Co ciekawe, przepisy wprost wskazują, że nie wolno czasowo powierzyć stanowiska sekretarza innemu pracownikowi. W przypadku pozostałych kierowniczych etatów jest to możliwe. Należy jednak pamiętać, że taki stan nie może trwać w nieskończoność. Dlatego z chwilą powstania np. wakatu naczelnika należy rozpisać konkurs lub awansować innego pracownika samorządowego. Niedopuszczalne jest jednak powierzanie czasowego pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych w samorządzie osobom spoza urzędu. Inaczej jest w administracji rządowej. Tam na podstawie art. ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 z późn. zm.) obowiązuje całkowity zakaz czasowego pełnienia obowiązków na wyższych stanowiskach. Jeśli zwalnia się etat dyrektora, to wciąż jest jeszcze jego zastępca. Niestety nie brakuje jednostek, w których ten zakaz jest mało znaczący. Dyrektorzy generalni zgadzają się więc na czasowe pełnienie obowiązków na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej lub też zamiast określenia „p.o.” podpisują taką osobę jako urzędnika koordynującego pracę departamentu. Wszystkie tego typu praktyki prowadzą do omijania prawa. Z kolei brak ustawowych regulacji w kwestii czasowego zatrudniania na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych jest w ustawie z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. z 2013 r. poz. 269). Dotyczy to m.in. kancelarii: Sejmu, Senatu, prezydenta. W jednostkach zatrudnianych na podstawie tych przepisów stosuje się najczęściej regulacje wewnętrzne.