Do końca listopada powiaty mogą składać wnioski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o środki z programu „Junior” (na 2014 r.).
Jego celem jest wsparcie niepełnosprawnych absolwentów. W ramach tego programu powiat może otrzymać dofinansowanie, z którego pokryje świadczenie na rehabilitację zawodową. Jest ono wypłacane osobie skierowanej na staż przez powiatowy urząd pracy. Taka pomoc, która jest przyznawana niezależnie od ustawowego stypendium, przysługującego każdemu stażyście, wynosi 30 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osoby z lekką niepełnosprawnością oraz 40 proc. lub 50 proc., gdy została ona zaliczona do jej umiarkowanego bądź znacznego stopnia.
Powiatowy urząd pracy może otrzymać środki na wypłatę premii (w wysokości 10 proc. minimalnej płacy) dla doradcy zawodowego, który będzie wykonywał dodatkowe czynności związane z zajmowaniem się stażystą, np. pomaganiem mu w adaptacji w nowym środowisku. Ponadto zasady programu „Junior” przewidują też możliwość starania się o pieniądze dla pracodawców, którzy przyjmą niepełnosprawnego stażystę. Oni także mogą liczyć na premię z tego tytułu, a wyjątek dotyczy tylko tych prowadzących zakłady aktywności zawodowej.
Samorząd, który zdecyduje się na zgłoszenie do „Juniora”, powinien wypełnić wniosek, w którym wskaże swoje zapotrzebowanie na realizację poszczególnych działań. Jest on dostępny na stronie internetowej PFRON. Trzeba go złożyć we właściwym oddziale terenowym tej instytucji do 30 listopada.

Program umożliwia m.in. wypłatę pomocy niepełnosprawnym stażystom