Rynek pracy się stabilizuje. Jak ocenia Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR mimo, że w miesiącach zimowych bezrobocie zawsze wzrasta, to jest nadzieja, że tym razem będzie inaczej. Świadczą o tym nie tylko dobre dane płynące z gospodarki, ale pewne ożywienie nastąpiło też w agencjach pracy tymczasowej.

To zaś oznacza, że pracodawcy wkrótce będą potrzebować osób na stałe - podkreśla rozmówczyni Informacyjnej Agencji Radiowej. Wyjaśnia, że od wielu już miesięcy

najchętniej zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy fizyczni. Na drugim miejscu pod tym względem są informatycy i inżynierowie. Bardo szybko rozwija się też centrum usług wspólnych dla biznesu. Tutaj niezbędne są osoby już nie ze znajomością jednego, ale dwóch języków obcych.
Ostatnie dane GUS-u wskazują, że stopa bezrobocia kolejny już miesiąc wynosi 13 procent.

Według Agnieszki Zielińskiej jest szansa, że do końca roku, mimo wygaśnięcia prac w budownictwie czy rolnictwie, osób bez zatrudnienia znacząco nie przybędzie. Z danych GUS-u wynika też, że szanse na widoczną poprawę sytuacji gospodarczej są coraz większe. "W trzecim kwartale wzrost PKB wyniósł 1,9 procent rok do roku. Wzrosły też inwestycje, a te zawsze rodzą miejsca pracy" - zwraca uwagę Agnieszka Zielińska.