Do Senatu trafi uchwalona przez Sejm ustawa z 22 listopada o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013. Rolnicy mający gospodarstwa poniżej 6 ha przeliczeniowych będą zwolnieni z płacenia składek zdrowotnych do końca przyszłego roku. Właściciele większych gruntów będą musieli płacić składki w wysokości 1 zł za hektar. Rolnik będzie mieć obowiązek zapłacenia takiej stawki za każdą osobę zgłoszoną do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.
Wydłużenie do końca przyszłego roku obecnych zasad opłacenia składek ma umożliwić rządowi przygotowanie ustaw, które ustalą nowe reguły ich uiszczania. W ten sposób wykonany zostanie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07, Dz.U. nr 205, poz. 1363). Sędziowie uznali, że budżet państwa nie może finansować składek zdrowotnych za wszystkich rolników bez względu na ich dochody. Rząd na przygotowanie nowych rozwiązań miał czas do lutego 2012 r. Nic w tej sprawie nie zrobił. Przygotowano więc czasowe rozwiązanie, które miało obowiązywać tylko w 2012 r., ale w praktyce jest corocznie przedłużane.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm