Wynika to z decyzji Komisji Europejskiej, która do momentu przyjęcia nowych regulacji przedłużyła czas obowiązywania rozporządzenia, uznającego taką pomoc państwa za zgodną ze wspólnym rynkiem (nr 800/2008, Dz.Urz. UE L 214/3).

Dlatego resort pracy przygotował nowelizację rozporządzenia w sprawie refundowania wynagrodzeń młodocianych pracowników. Wydłuża ona możliwość korzystania z pomocy, a także znosi ograniczenie możliwości zawierania umów tylko do 31 lipca 2016 r.

Kontrakty o refundację zawarte do 30 czerwca będą mogły być realizowane do zakończenia przez młodocianego przygotowania zawodowego. Przepisy nie określają już ostatecznego terminu wykonania umowy, ponieważ prawo UE nie wskazuje już zakończenia działań związanych z udzieloną pomocą publiczną – wyjaśnia biuro promocji i mediów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zmianę chwali Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

– Przedłużenie czasu korzystania z refundacji to oczywiście dobra decyzja. Przygotowanie zawodowe to skuteczna forma przechodzenia ze szkoły na rynek pracy – mówi Jolanta Kossakowska z ZRP.

Podkreśla, że firmy zatrudniające młodocianych nie muszą obawiać się zlikwidowania dotacji po przyjęciu przez UE nowych przepisów o pomocy publicznej.