Fundusz będzie dostępny także w latach 2014-2020, ale wprowadzono do niego kilka zmian. „Po pierwsze będzie on pomagał pracownikom zwolnionym w wyniku utrzymującego się światowego kryzysu gospodarczego. Po drugie zakres funduszu będzie rozszerzony i będzie obejmował także pracowników zatrudnionych na czas określony i osoby samozatrudnione. Po trzecie, w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia wśród osób młodych, fundusz będzie dostępny dla młodzieży która nie pracuje ani się nie uczy” - poinformował unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor. 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji działa od 2007 roku. Pozwala on finansować środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia. W 2012 roku z funduszu przeznaczono ponad 73,5 miliona euro na wsparcie pracowników w 11 państwach członkowskich (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Niderlandy, Rumunia, Hiszpania i Szwecja). Od stycznia 2014 roku państwa członkowskie mogą ubiegać się o współfinansowanie z funduszu na nowych zasadach.