5 grudnia Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548.) z art. 2 Konstytucji RP.

Przepisy zaskarżone przez RPO spowodowały utratę świadczeń pielęgnacyjnych przez część opiekunów. Osoby, które uzyskały do nich prawo przed końcem 2012 roku musiały po 30 czerwca składać powtórny wniosek o przyznanie pomocy na bardziej restrykcyjnych zasadach. W konsekwencji część z nich utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie uzyskała specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tej sytuacji od kilku miesięcy jest ponad 100 tysięcy osób, które pozbawiono również składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Według Ireny Lipowicz takie rozwiązanie narusza konstytucyjne zasady ochrony dóbr nabytych oraz zaufania do państwa i prawa. RPO twierdzi, że nowe przepisy nie powinny objąć osób, które pobierały wsparcie na starych zasadach.

Trybunał Konstytucyjny ma już stanowiska Sejmu RP i Prokuratora Generalnego, według których art.11 ust.1 i 3 omawianej ustawy jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. Ewa Kopacz zwróciła się jednocześnie do TK o odroczenie terminu utraty mocy wspomnianych przepisów, jeśli Trybunał uzna jest za niekonstytucyjne, ze względu na nieprzewidziane wydatki jakie taki wyrok spowoduje dla budżetu państwa.

W resorcie pracy trwają obecnie prace na projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w 2014 roku ma wprowadzić nowe stawki i zasady ubiegania się świadczenie pielęgnacyjne.