Samorządy dostaną trochę mniej pieniędzy z PFRON niż pierwotnie zakładano, ale więcej niż przed rokiem. To skutek przyjęcia przez Sejm poprawki do ustawy okołobudżetowej dotyczącej podniesienia z 960 do 1125 złotych kwoty dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zdaniem ministra finansów w poprawce tej nie chodzi jednak o dobro samorządów, lecz o osoby niepełnosprawne, a tutaj ilość pieniędzy w żaden sposób się nie zmniejsza - zauważył Jacek Rostowski. Dodał, że zostaną one jedynie przesunięte, w mniejszej kwocie niż zakładano, ale jednak, z zamkniętego rynku pracy do rynku otwartego.

Zdaniem Marka Plury, przewodniczącego stałej nadzwyczajnej komisji ds. osób niepełnosprawnych poprawka ta uszczupli budżet PFRON-u o 200 milionów złotych, które byłyby przekazane samorządom i organizacjom pozarządowym. "Prawdopodobnie po korekcie tego budżetu będziemy mogli dać samorządom o 100 mln złotych więcej, a organizacjom pozarządowym od 50 do 80 mln złotych więcej niż w tym roku" - powiedział Plura.

Projekt budżetu PFRON na 2014 rok, nad którym obecnie pracuje Sejm zakłada zwiększenie, w stosunku do roku poprzedniego, o 200 mln złotych, pieniędzy przeznaczonych dla samorządów na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz o 150 mln zł na podobne zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. Przyjęta dziś poprawka konsumuje pierwszą z tych kwot.