Firmy zyskają czas, aby przygotować się na mniejszą pomoc na zatrudnienie niepełnosprawnych. Ich straty złagodziłoby zwiększenie wsparcia dla osób ze stopniem umiarkowanym.
Posłowie chcą, aby nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi zaczęły obowiązywać nie od początku przyszłego roku, ale trzy miesiące później.
Poprawkę wprowadzającą okres przejściowy (od stycznia do końca marca 2014 r.) zgłosili parlamentarzyści PO i PSL podczas drugiego czytania projektu ustawy okołobudżetowej. Wczoraj odbyło się ono w Sejmie.

Za krótki termin na wdrożenie zmian

Pierwotnie projekt przewidywał, że zmiana polegająca na wprowadzeniu takich samych dopłat do pensji dla firm mających status zakładu pracy chronionej (ZPChr) oraz tych działających na otwartym rynku, miała wejść w życie już za niecałe dwa miesiące.
Przeciwko tak szybkim modyfikacjom protestowali pracodawcy. Zwracali oni uwagę, że zrównanie dopłat ma odbyć się poprzez obniżenie ich wysokości dla ZPChr. Zmiana ta wymaga zatem dłuższego czasu na przygotowanie się do niej.
Dłuższe vacatio legis to nie jedyna poprawka zgłoszona przez posłów koalicji. Przedstawiono także inne zmiany dotyczące nowelizacji ustawyz 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
– Proponujemy, aby kwota dofinansowania do wynagrodzenia osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynosiła 1125 zł – mówił Paweł Arndt, poseł PO.

Rekompensata za wyrównanie dopłat

Przyjęcie tej propozycji oznaczałoby, że faktyczne obniżenie wysokości dopłat nie byłoby tak uciążliwe dla pracodawców. Rząd chciał bowiem, aby dofinansowanie na osoby z umiarkowaną niepełnosprawnością wynosiło 960 zł. Obecnie jest to 1500 zł dla ZPChr oraz 1050 zł dla otwartego rynku pracy (ale nie więcej niż 75 proc. kosztów płacy). Gdyby więc posłowie zdecydowali się na ustanowienie kwoty 1125 zł, druga grupa firm otrzymywałaby wyższe wsparcie niż dotychczas.
Wprowadzenie wyższych dopłat dla osób umiarkowanie niepełnosprawnych jest istotne. Osoby z tym stopniem to największa grupa pracowników, których wynagrodzenie jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Byłaby też ona najbardziej zagrożona zwolnieniem z pracy z powodu obniżenia poziomu wsparcia.
Swoje poprawki związane z wspieraniem zatrudnienia niepełnosprawnych złożyli też posłowie opozycji, w tym PiS i SLD, którzy chcą w ogóle wykreślić z ustawy okołobudżetowej zmiany dotyczące ustawy rehabilitacyjnej. Z kolei Twój Ruch zaproponował, aby obecnie funkcjonujące zróżnicowanie pomocy utrzymać jeszcze przez rok.
Wszystkimi zgłoszonymi poprawkami zajmie się dziś komisja finansów publicznych.
Firmom z chronionego i otwartego rynku pracy będą przysługiwały wyższe dopłaty, gdy pracownik ma orzeczenie zaliczające go do jednego ze schorzeń specjalnych

Etap legislacyjny

Drugie czytanie projektu ustawy