Firmy płacące składki zdrowotne tylko za członków rad nadzorczych nie będą musiały wysyłać do ZUS raportów w tej sprawie. Tak wynika z projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przygotowało go Ministerstwo Gospodarki.
Z zaproponowanych rozwiązań wynika, że firmy nie tylko nie będą już musiały wysyłać raportów do ZUS o osobach, za które płacą tylko składki zdrowotne, ale także prześlą do zakładu mniej dokumentów. Planowana jest także likwidacja kary w wysokości 5 tys. zł, która jest nakładana w razie nieprzedłożenia miesięcznego raportu. Zdaniem rządu sankcja ta nie jest adekwatna do naruszenia przepisów.
– Naszym zadaniem jest zarabianie pieniędzy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego każda zmiana ograniczająca obowiązki biurokratyczne jest krokiem w dobrą stronę – twierdzi Dorota Wolicka, dyrektor biura interwencji i organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.