375 pracodawców wzięło udział w ósmej edycji konkursu „Lodołamacze” organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Patronat nad nim objął DGP.
– Jest to drugi pod względem liczby zgłoszeń wynik w historii konkursu. To pokazuje, że przyjmowanie osób niepełnosprawnych do pracy jest dla firmy dobrą inwestycją, a nie obciążeniem – mówił Jan Zając, prezes POPON.
Celem „Lodołamaczy” jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń względem osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich zatrudniania. Tak jak w poprzednich latach wyróżnienia zostały przyznane w pięciu kategoriach. W tej obejmującej zakłady pracy chronionej pierwsze miejsce zajęła Spółdzielnia Socjalna Kreatywni z Bydgoszczy. Zastała ona założona w listopadzie 2009 r. przez osiem niepełnosprawnych osób. Obecnie zakład zatrudnia 55 pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, spośród których aż 21 zostało przyjętych w ubiegłym roku. Ponadto większość z nich ma poważne schorzenia i małe doświadczenie zawodowe. Spółdzielnia oferuje swoje usługi w zakresie m.in. obsługi księgowo-kadrowej, opieki, poligrafii, sprzątania oraz cateringu.
Z kolei w kategorii pracodawców działających na otwartym rynku pracy nagrodzony został Hutchinson Poland z Żywca. Firma tworzy cały czas nowe stanowiska produkcyjne i specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. Tylko w 2012 r. zatrudniła ich 37. Prowadzi też specjalne programy integrujące pracowników.
Wyróżnienia przyznane zostały również instytucjom. W tej grupie pierwsze miejsce otrzymała Politechnika Łódzka, która dostosowała infrastrukturę wszystkich wydziałów do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Prowadzi ona też szkolenia dla kadry akademickiej i administracyjnej, podnoszące świadomość pracowników w zakresie niepełnosprawności.
Dwie ostatnie kategorie, w których przyznano wyróżnienia honorowe, to Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny.

27,5 proc. osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo