Funkcjonowanie służb zatrudnienia oraz zmiany czekające urzędy pracy w ciągu najbliższych siedmiu lat to główne tematy zakończonego Ogólnopolskiego Kongresu Rynku Pracy.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Edukacja-Praca-Przedsiębiorczość”. Kongres dedykowany był instytucjom, które na co dzień zajmują się problematyką rynku pracy i pomocą społeczną, a także realizacją projektów z funduszy europejskich.
Spotkanie otworzył Jacek Męcina, wiceminister pracy, który wskazał, że nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w istotny sposób przyczynią się do lepszego dostosowania pomocy oferowanej przez powiatowe pośredniaki do potrzeb klientów tych instytucji.
– Wprowadzenie profilowania pozwoli urzędom pracy skuteczniej pomagać w powrocie na rynek pracy osobom najbardziej potrzebującym ich pomocy. Powinno to wpłynąć na większą efektywność działań urzędów pracy – podkreślał Jacek Męcina.
Wiceminister pochwalił inicjatywę zorganizowania debaty, która pomaga wypracowywać konkretne sposoby rozwiązywania problemu bezrobocia w Polsce.
Wśród prelegentów kongresu znaleźli się także uznani eksperci w dziedzinie pracy i polityki społecznej, jak prof. Elżbieta Kryńska, ekonomistka z Uniwersytetu Łódzkiego, czy Jerzy Kędziora, przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy.
Dziennik Gazeta Prawna był patronem medialnym wydarzenia.