Urzędy pracy będą zwolnione od przekazywania bezrobotnym informacji o opłaconych za nich składkach na bezpłatne leczenie. Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, przygotowany przez ministra gospodarki. Proponowane zmiany dotyczą głównie zniesienia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.
Powiatowe urzędy pracy skorzystają z nich jednak jako płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku. Korzystne rozwiązanie ma wprowadzić zmiana art. 41 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Zgodnie z nią płatnik będzie zwolniony z przekazywania ubezpieczonym informacji o składkach w przypadku pobierania ich wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie publiczne pośredniaki muszą przekazywać taki zbiorczy raport raz w roku do 28 lutego. Nadal jednak zostanie utrzymany obowiązek wydawania takich informacji na żądanie ubezpieczonego.
Zdaniem Ministerstwa Gospodarki nie ma sensu utrzymywanie tego wymogu, skoro obowiązuje system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Umożliwia on natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.
Ze zmiany cieszą się pośredniaki. Ich zdaniem zlikwiduje to biurokrację. Przykładowo niewielki urząd pracy w Skierniewicach, który w rejestrze bezrobotnych ma około 3,5 tys. osób, co roku do przesyłania informacji o składkach przez dwa tygodnie musi zaangażować ok. 1/3 pracowników. Sam wydruk i wysyłka ok. 8 tys. dokumentów pochłania zaś ok. 13 tys. zł z jego budżetu.
– Roczny raport nie ma dla bezrobotnych żadnego znaczenia, bo dotyczy korzystania z prawa do opieki zdrowotnej za okres, który już minął. By spełnić obowiązek ustawowy, co roku wysyłamy ogromną ilość dokumentów i pracujemy w nadgodzinach, jego zniesienie to dla nas dobra wiadomość – mówi Lucyna Karchier z Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach.
Jej zdaniem inaczej jest w przypadku osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.
– Dla nich informacja roczna jest ważna ze względu na przyszłą emeryturę. Na jej podstawie mogą dokonać analizy, jakie składki na ubezpieczenia społeczne i w jakiej wysokości zostały opłacone – podkreśla.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji