Do końca 2014 roku rolnicy z gospodarstwami o powierzchni poniżej 6 ha nadal będą zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zrobi to budżet państwa.
Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy z 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz.U. poz. 123 z późn. zm.). To kolejna proteza przepisów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 października 2010 r. (sygn. akt K 58/07, Dz.U. nr 205, poz. 1363). Sędziowie uznali wówczas, że budżet państwa nie może dalej finansować składek zdrowotnych za wszystkich rolników bez względu na ich dochody. Rząd na przygotowanie nowych rozwiązań miał czas do lutego 2012 roku. Nic jednak nie zrobił. Zaproponowano przejściowe rozwiązanie, które miało obowiązywać tylko w 2012 roku. Okazało się jednak, że proteza będzie funkcjonować również w kolejnych latach. To oznacza, że w dalszym ciągu rolnicy z gospodarstwami poniżej 6 ha przeliczeniowych będą zwolnieni z płacenia z własnej kieszeni składek zdrowotnych. Pieniądze na ten cel znaleziono w budżecie państwa. Z kolei właściciele gospodarstw powyżej 6 ha zostali zobowiązani do zapłacenia 1 zł za każdy hektar. Przy czym każdy rolnik z KRUS musi zapłacić daninę od każdej osoby zgłoszonej do ubezpieczenia.
Rząd zakłada, że w przyszłym roku uda się już przygotować docelowy projekt ustawy umożliwiającej płacenie przez rolników podatku PIT. Tym samym składka zdrowotna będzie liczona od przychodu, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników i prowadzących działalność gospodarczą.
Etap legislacyjny
Przyjęte przez rząd