Wielu pracodawców, obok wypłaty wynagrodzenia, finansuje zatrudnionym świadczenia pozapłacowe, np. abonamenty medyczne, karnety sportowe, bilety do teatrów lub innych placówek kulturalnych i rekreacyjnych. Wartość świadczeń, sfinansowanych przez płatnika, stanowi w większości przypadków podstawę do oskładkowania.
Jeżeli jednak pracodawca kontynuuje ich udzielanie zatrudnionym korzystającym z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, od ich wartości pieniężnej nie należy opłacać składek ZUS.
Taką wykładnię przepisów potwierdził ZUS w dwóch niedawno wydanych interpretacjach indywidualnych. W decyzjach tych zakład rozpatrzył sytuację prawną dwóch płatników – u jednego z nich funkcjonował regulamin wynagradzania, drugi natomiast nie jest zobowiązany do jego tworzenia. W obydwu przypadkach pracodawca finansował swoim zatrudnionym pakiet prywatnej opieki medycznej, zarówno w okresach wykonywania pracy, jak i w okresach przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.