Ta zmiana to efekt obowiązujących od tego miesiąca nowych zasad związanych z uzyskiwaniem przez pracownika-opiekuna prawa do urlopu wychowawczego. Pracodawca może obecnie udzielić go, dopóki dziecko nie będzie miało 5 lat. To też oznacza, że rodzic będzie mógł dłużej otrzymywać specjalny dodatek do zasiłku rodzinnego przysługujący z tego tytułu, który wynosi 400 zł miesięcznie.

Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 10 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) podstawowym wymogiem otrzymywania wsparcia jest spełnianie przesłanek do udzielenia urlopu wychowawczego.

– Nie oznacza to jednak, że rodzic starszego niż 4 lata dziecka podczas korzystania z wolnego na opiekę zawsze będzie uprawniony do dodatku. Jest to związane z tym, że przepisy ustawy zawierają maksymalne okresy, w których możliwe jest jego pobieranie, i nie wynoszą one tyle samo, ile czas pobytu na urlopie wychowawczym – wyjaśnia Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Podstawowy okres wypłaty dodatku to 24 miesiące. Może on być wydłużony do 36, jeżeli rodzic sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu. Bez zmian pozostała też zasada, że w przypadku gdy potomek jest niepełnosprawny, świadczenie może być przyznany na 72 miesiące, a górna granica wieku dziecka wynosi 18 lat.