Rodzice ubiegający się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) wciąż muszą podawać dochody sprzed dwóch lat. Dopiero od przyszłego miesiąca gmina weźmie pod uwagę te uzyskane w 2012 r.
Taki wymóg jest związany z objęciem becikowego od początku tego roku kryterium dochodowym wynoszącym 1922 zł. Aby sprawdzić, czy zarobki uzyskiwane przez członków rodziny nie przewyższają tego progu, przyjęto zasadę, która obowiązuje w przypadku zasiłku na dziecko. To oznacza, że liczą się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który składany jest wniosek o becikowe.
– W sytuacji gdy jest on składany w październiku, to do końca tego miesiąca trwa jeszcze okres zasiłkowy rozpoczęty w listopadzie 2012 r. To powoduje, że rodzice muszą nam dostarczyć informacje o dochodach z 2011 r. – wyjaśnia Wanda Niebrzegowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Jeżeli rodzic złoży wniosek w listopadzie, to wówczas będzie już trwał nowy okres wypłaty świadczeń na dzieci i pod uwagę będą brane dochody z 2012 r.
– Staną się one podstawą do ustalenia prawa do becikowego przez kolejne 12 miesięcy, czyli do października 2014 r. – wskazuje Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu.
Dodaje, że może się też zdarzyć przypadek, gdy opiekunowie, którzy teraz ubiegają się o becikowe, muszą dołączyć dokumenty dotyczące ich sytuacji dochodowej z ubiegłego roku. Jest to konieczne, jeżeli w porównaniu z 2011 r. nastąpiła ich zmiana (np. utrata lub uzyskanie dochodów).
Jeszcze inaczej gmina potraktuje osoby, które teraz starają się nie tylko o becikowe, ale jednocześnie także o świadczenia na nowy okres zasiłkowy. Wówczas aby otrzymać pomoc przyznawaną z powodu urodzenia dziecka, trzeba będzie przedstawić zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach z 2011 r., a do zasiłku na tego samego potomka – te same dokumenty, ale dotyczące 2012 r.
Kryterium dochodowe obowiązuje w stosunku do dzieci, które urodziły się po 1 stycznia 2013 r.