Fundamentem dobrych zmian na rzecz rodziny według Jarosława Gowina jest m.in. rozwinięcie systemu Karty Dużych Rodzin, wprowadzenie powszechnych urlopów macierzyńskich również dla osób na umowach cywilno-prawnych i wypłacanie bonów wychowawczych. Polityk ogłosił szczegóły programu "Przedsiębiorczość Rodzina Obywatelskość" oraz nazwiska konsultantów.

Program "Przedsiębiorczość Rodzina Obywatelskość" to pomysły, które Jarosław Gowin zamierza wprowadzać w życie w latach 2015-2019. Wśród nich znalazły się również rozwiązania, które mają pomóc w walce z kryzysem demograficznym.

Karta Dużych Rodzin

Jarosław Gowin proponuje wprowadzenie powszechnej Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin oraz systemu zachęt finansowych dla samorządów, które prowadzą aktywną politykę prorodzinną.

Powszechne urlopy macierzyńskie i rodzicielskie

Kolejną propozycją jest upowszechnienie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Były polityk PO uważa, że powinny być dostępne nie tylko dla osób opłacających składki, ale również dla zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, studentów, bezrobotnych i rolników. Wysokość zasiłku macierzyńskiego ma wynosić 80% wynagrodzenia (dla osób pracujących lub samozatrudnionych pod uwagę będą brane dochody z całego roku). Wysokość podstawy obliczania zasiłku będzie ograniczona do dwóch średnich krajowych. Dla osób, które nie osiągały w ostatnim roku dochodów, zasiłek wynosiłby 80% minimalnego wynagrodzenia.

Bony wychowawcze

Jarosław Gowin proponuje wprowadzenie bonów w wysokości 550 zł miesięcznie, które przysługiwałyby na każde dziecko w wieku od 1 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Pieniądze będą mogły być wykorzystane na opłatę za żłobek lub będą pokrywały koszty opieki nad dzieckiem w domu. Dalszym etapem, według byłego ministra sprawiedliwości, powinno być stworzenie analogicznego systemu bonów edukacyjnych dla dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole.

Konsultantem ds. polityki rodzinnej został Konstanty Radziwiłł: lekarz, specjalista medycyny ogólnej i medycyny rodzinnej, wiceprezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus. W zespole Gowina nad polityką demograficzną będzie czuwać Krystyna Iglicka-Okólska - demograf, profesor nauk ekonomicznych, rektor Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii.