Najwięcej samorządów, które wprowadziły karty dużych rodzin (KDR), jest na Mazowszu oraz Śląsku. Tam programy wspierające opiekunów wprowadziło odpowiednio 26 i 10 gmin. Z kolei w województwie lubuskim nie funkcjonuje on w żadnym samorządzie. Wśród powiatów do tej pory tylko dwa, tarnowski oraz wołomiński, mają własne karty.

– Program polityki prorodzinnej TAKrodzina.pl działa od września 2012 r. Zgodnie z jego zasadami każda z gmin z terenu powiatu może do niego przystąpić i wskazać zadania, w ramach których wspierane będą rodziny wielodzietne – mówi Piotr Kaczorek z Starostwa Powiatowego w Wołominie

Dodaje, że do tej pory zgłosiło się do niego 7 z 12 gmin.

Na co pomoc

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Związek Dużych Rodzin 3+ (ZDR3+) najczęściej oferowane przez gminy zniżki dotyczą instytucji kultury, basenów, lodowisk, komunikacji miejskiej oraz zniżek w żłobkach i przedszkolach. Ponadto 62 proc. samorządów, które wprowadziły karty, pozyskało partnerów prywatnych, którzy oferują zniżki na własne towary i usługi.

– Z naszego doświadczenia wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia związane z korzystania z komunikacji miejskiej, tym bardziej że dla rodzin posiadających kartę jest ona całkowicie bezpłatna – wyjaśnia Ewa Kamińska, wiceprezydent miasta.

Z analiz ZWD3+ wynika też, że samorządy, które mają karty, planują uzupełniać przywileje o zniżki w opłatach za wywóz śmieci, rabat za wodę z miejskich wodociągów oraz pomoc finansową związaną z zakupem podręczników szkolnych.

Rozwijanie KDR, obok zwiększania liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wprowadzenia kwoty wolnej od podatku, jest jednym z najważniejszych elementów prezydenckiego programu „Dobry klimat dla rodziny”.

– Cieszy nas, że inicjatywy w tym zakresie podejmują nie tylko gminy, lecz także samorządy wojewódzkie – wskazuje Irena Wóycicka, minister w Kancelarii Prezydenta.

Regionalne programy

Pierwsza karta o zasięgu regionalnym została przyjęta 26 sierpnia przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Zacznie ona obowiązywać od 1 października i dzięki niej rodziny wielodzietne będą miały prawo do ulg we wszystkich placówkach kultury podlegających władzom regionu, ale też zniżek oferowanych przez poszczególne gminy, które zdecydują się na przystąpienie do programu.

– Z kolei w Opolskiem w obecności prezydenta podpisane zostało porozumienie, do którego przystąpili marszałek województwa i 46 gmin. W jego wyniku powstanie Opolska Karta Rodziny – informuje Irena Wóycicka.

Dodaje, że w obydwu tych województwach, które są zagrożone wyludnianiem, wdrożenie karty ma być sposobem na zatrzymanie młodych rodzin.

Minister Wóycicka zaznaczyła też, że bardzo ważnym rozwiązaniem będzie też ogólnopolska wersja KDR. Za jej przygotowanie odpowiada Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które współpracuje w tym zakresie z resortami sportu, kultury i transportu. Na razie opracowało ono specjalny poradnik dla samorządów, który ma upowszechniać ideę kart oraz procedury związane z jej wprowadzaniem.