Zmianę sposobu ubiegania się o świadczenia przewiduje przekazany do konsultacji społecznych projekt założeń do ustawy nowelizującej kilka ustaw, w tym tych dotyczących zasiłków rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz pomocy społecznej. Zaproponowane rozwiązania zakładają zinformatyzowanie procedury regulującej przyznawanie przysługujących na ich podstawie form wsparcia.

Rodzic będzie mógł przez internet złożyć wniosek oraz dołączyć do niego zaświadczenia lub oświadczenia, które są potrzebne, aby gmina mogła ustalić prawo do zasiłku. Ponadto część danych wymaganych do wydania decyzji ośrodek pomocy społecznej będzie mógł pozyskać bezpośrednio od organu, który jest w ich posiadaniu. Dotyczy to np. dochodu, niepełnosprawności oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

– Będzie to na pewno ułatwienie dla rodziców składających wnioski, ale jednocześnie zwiększy obowiązki ciążące na pracownikach, którzy prowadzą postępowania w sprawie przyznania świadczeń – uważa Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Nowelizacja przewiduje też, że gmina prowadząca działania wobec dłużników alimentacyjnych będzie miała dostęp do centralnej ewidencji kierowców. W ten sposób jeszcze przed złożeniem wniosku o zatrzymanie niesolidnemu rodzicowi prawa jazdy będzie można sprawdzić, czy posiada ten dokument lub czy nie został mu on już odebrany.

– Jest to dobre rozwiązanie, bo obecnie często zdarza się, że niepotrzebnie kierowaliśmy taki wniosek – wskazuje Halina Pietrzykowska.

Dodatkowo gminy nie będą już musiały składać do wojewody kwartalnych sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych i z FA w formie papierowej. Obowiązywać ich będzie tylko forma elektroniczna.

Resort pracy szacuje, że na początku obowiązywania nowych przepisów udział wniosków składanych przez internet będzie stanowić 1 proc. wszystkich, ale w 2018 r. powinien wzrosnąć do 20 proc.

Etap legislacyjny

Założenie przekazane do konsultacji