Liczy się jakość a nie ilość - tak o stażach oferowanych młodym Europejczykom mówią: unijny komisarz ds. zatrudnienia Laszlo Andor oraz europosłowie, zajmujący się problemem bezrobocia wśród młodzieży. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej od przyszłego roku państwa członkowskie powinny rozszerzyć możliwości odbycia stażu dla osób poniżej 25 roku życia , które nie mogą znaleźć pracy. Inicjatywa „Gwarancja dla Młodzieży” była jednym z tematów konferencji w Parlamencie Europejskim.

„Gwarancja dla Młodzieży” docelowo ma zapewnić wszystkim młodym ludziom staż, praktykę zawodową lub możliwość dalszego kształcenia w ciągu 4 miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty pracy. Wielu młodych Europejczyków już dziś skarży się jednak na złą jakość, często bezpłatnych praktyk. Komisarz Andor podkreśla, że staże powinny być „satysfakcjonujące” zarówno pod kątem warunków pracy jak i wynagrodzenia.

„Musimy unikać sytuacji, w której młodzi ludzie pracują długo na bardzo złych warunkach. Może to być demoralizujące i szkodliwe dla ich dalszej kariery”. Do końca tego roku Komisja Europejska ma przedstawić ramy jakości staży. Postulowała o tym w swym raporcie, przyjętym ostatnio przez Parlament Europejski, europosłanka Joanna Skrzydlewska. Jej zdaniem „Gwarancja dla Młodzieży” powinna być rozszerzona na osoby do 30 roku życia. ”Mamy różne systemy kształcenia w różnych krajach unijnych. My akurat w Polsce naukę kończymy dość wcześnie , ale są takie kraje gdzie nauka trwa dłużej”.

Aktualnie w Europie bez pracy jest około 6 milionów osób poniżej 25 roku życia. W najbliższych latach Unia Europejska chce przeznaczyć przynajmniej 6 miliardów euro na walkę z tym problemem. W raporcie na temat walki z bezrobociem wśród młodzieży europosłanka Skrzydlewska postulowała także o wspieranie przedsiębiorczości młodych poprzez system zachęt i ułatwień dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Dokument zwraca również uwagę na konieczność usprawnienia Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES w celu jak najlepszej redystrybucji pracy pomiędzy członkowskimi oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.