Ministerstwo pracy i polityki społecznej nie rezygnuje z pomysłu, by w roku 2015 świadczenie pielęgnacyjne osiągnęło poziom minimalnej pensji krajowej.

Wiceminister Elżbieta Seredyn poinformowała w porannej audycji Radia Olsztyn, że zmiana kryteriów przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych zlikwidowała zjawisko nadużyć w tej kwestii. Wiceminister dodała, że dzięki temu udało się zaoszczędzić 170 milionów. Pieniądze już w tym roku poszły na świadczenie pielęgnacyjne, czyli dla rodziców dzieci niepełnosprawnych plus składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Elżbieta Seredyn zapewniła, że nie zostają bez pomocy opiekunowie osób niepełnosprawnych po 25-tym roku życia. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła drugie świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy - z którego mogą korzystać właśnie ci, którzy rezygnują z pracy po to, by się opiekować osobą niepełnosprawną. W tym wypadku pobieranie pomocy finansowej jest jednak bardzo trudne. Kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 623 złotych.