Komisja Europejska (KE) przygotowała projekt nowelizacji rozporządzenia regulującego zasady przyznawania pomocy publicznej, który przesunie okres jego funkcjonowania o pół roku. To oznacza, że obecne przepisy, na podstawie których są przyznawane pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników dofinansowania do ich pensji, będą obowiązywały do 30 czerwca 2014 r., a nie do końca br. Bruksela zdecydowała się na taki krok w związku z przedłużającymi się pracami nad nowym rozporządzeniem.
Do zawartych w nich propozycji zostało zgłoszonych wiele uwag, a dotyczyły one głównie propozycji wprowadzenia limitu wysokości pomocy publicznej kierowanej do przedsiębiorców. Nie mogłaby ona wynosić więcej niż 0,01 proc. PKB danego kraju członkowskiego z roku poprzedniego dla jednego programu o budżecie rocznym równym lub przekraczającym 100 mln euro.
Taki warunek znacznie ograniczyłby wysokość pomocy, jaką teraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymują pracodawcy. Na dopłaty do pensji przeznaczanych jest bowiem z budżetu funduszu ponad 3,3 mld zł. Gdyby propozycja KE weszła w życie, na dofinansowania można by przeznaczyć ok. 257 mln zł. Dalsze wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wymagałoby notyfikacji, czyli uzyskania zgody Brukseli. Takie rozwiązanie mogłoby jednak doprowadzić do tego, że pracodawcy zwalnialiby pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.
Zastrzeżenia zgłoszone przez kraje członkowskie, w tym też Polskę, spowodowały, że KE pracuje teraz nad kolejną wersją nowego rozporządzenia. Ma ono zostać przedstawione w listopadzie. Dopiero wtedy okaże się, czy uwagi te zostały uwzględnione.