Do zawartych w nich propozycji zostało zgłoszonych wiele uwag, a dotyczyły one głównie propozycji wprowadzenia limitu wysokości pomocy publicznej kierowanej do przedsiębiorców. Nie mogłaby ona wynosić więcej niż 0,01 proc. PKB danego kraju członkowskiego z roku poprzedniego dla jednego programu o budżecie rocznym równym lub przekraczającym 100 mln euro.

Taki warunek znacznie ograniczyłby wysokość pomocy, jaką teraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) otrzymują pracodawcy. Na dopłaty do pensji przeznaczanych jest bowiem z budżetu funduszu ponad 3,3 mld zł. Gdyby propozycja KE weszła w życie, na dofinansowania można by przeznaczyć ok. 257 mln zł. Dalsze wspieranie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wymagałoby notyfikacji, czyli uzyskania zgody Brukseli. Takie rozwiązanie mogłoby jednak doprowadzić do tego, że pracodawcy zwalnialiby pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi.

Zastrzeżenia zgłoszone przez kraje członkowskie, w tym też Polskę, spowodowały, że KE pracuje teraz nad kolejną wersją nowego rozporządzenia. Ma ono zostać przedstawione w listopadzie. Dopiero wtedy okaże się, czy uwagi te zostały uwzględnione.