Rolnicy i domownicy będą mieć zaliczony jako składkowy okres opieki nad dzieckiem, jeśli dostarczą do KRUS niezbędne dokumenty. Od 1 września można ubiegać się o finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie zajmowania się potomkiem własnym lub swojego małżonka. Takie samo prawo przysługuje osobom zajmującym się dzieckiem przysposobionym.
Z tego rozwiązania mogą skorzystać rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na swój wniosek. Prawo do takiej formy pomocy mają także ci zajmujący się gospodarstwem, którzy nie są ubezpieczeni w KRUS. Rozwiązanie to zostało bowiem rozszerzone także na osoby będące członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków wspomnianego ubezpieczenia.
KRUS wyjaśnia, że pomoc państwa dla rodziców dzieci jest możliwa wówczas, jeśli zainteresowany złoży wniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.