Gminy będą mogły prościej poprowadzić postępowania wobec niesolidnych rodziców. Zaoszczędzą też na wydatkach, które muszą ponosić w związku z odzyskiwaniem pieniędzy.
W I kw. 2014 r. zmienią się zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) oraz egzekwowania należności od dłużników. Stosowane przez samorządy procedury mają być mniej skomplikowane i czasochłonne. Gminy będą też mogły zmniejszyć wydatki na realizację nałożonych na nie zadań. Zwłaszcza że przeprowadzane w ostatnich latach nowelizacje przepisów tylko je zwiększały.
Takie skutki ma przynieść nowelizacja ustawy alimentacyjnej, której projekt przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.