Jak prezydent miasta może kontrolować politykę kadrową dyrektora szkoły?
Analizy i oceny polityki kadrowej dyrektora szkoły dokonuje prezydent przy zatwierdzaniu arkusza organizacyjnego. Następuje to do końca maja każdego roku. Sprawdzana jest zgodność etatów nauczycielskich z liczbą oddziałów i obowiązującymi programami. Ponowna kontrola racjonalności polityki kadrowej jest przeprowadzana przy każdym aneksowaniu arkusza organizacyjnego, które jest dokonywane wielokrotnie w ciągu roku szkolnego, a także w okresie maj – wrzesień (zawierane aneksy w tym czasie są wynikiem zmian w stosunku do planowanej liczby oddziałów w danej szkole). Liczba klas decyduje o etatach i kosztach. Dlatego ta informacja wymaga stałego nadzoru, szczególnie gdy nie możemy przewidzieć, ilu nauczycieli w danym miesiącu uzyska zgodę na urlop zdrowotny oraz jak wielu uczniów dojdzie lub odejdzie ze szkoły. Przemieszczanie się rodziców, wyjazdy i powroty powodują nieustanne zmiany liczby dzieci.
W tym roku szczególnie trudnym wyzwaniem było ustalenie arkuszy organizacyjnych w liceach z powodu wyboru przez uczniów kl. II przedmiotów realizowanych w formie rozszerzonej. Wielu z nich wybrało cztery przedmioty (mogą wybrać od dwóch do czterech), co znacząco zwiększyło liczbę grup, a więc godzin dla nauczycieli i w sumie etatów. Najtrudniejsze było pogodzenie z jednej strony prawa ucznia do wyboru, a z drugiej liczebności zespołów, które powstawały.
Z tego powodu w naszej jednostce od września przybywa 16 etatów. Monitorujemy więc politykę kadrową dyrektorów szkół, kontrolując zarówno liczbę etatów, sprawdzając przyczyny niepełnych zatrudnień (np. półetatowców), analizując zwolnienia i stany nieczynne. Są to sprawy kluczowe dla budżetu oświaty, a także dla obowiązującego ciągle kuriozalnego systemu obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli. Dyrektor musi się więc zastosować do naszych zaleceń, bo inaczej samorząd nie zatwierdzi mu arkusza organizacyjnego lub nie zgodzi się na jego aneksowanie w celu zwiększenie etatów.