Będą w nim obowiązywać takie same kwoty pomocy, które obowiązują obecnie. To oznacza, że gdy dziecko nie ma ukończonych 5 lat, przysługuje na nie 77 zł zasiłku miesięcznie. Jeżeli potomek jest starszy, ale nie ma jeszcze 18 lat, wsparcie wyniesie 106 zł. Z kolei po uzyskaniu pełnoletności, ale nie dłużej niż do ukończenia 24 lat, świadczenie jest wypłacane w wysokości 115 zł.

Zmianie nie ulegają też kwoty dodatków do zasiłku oraz wysokość kryterium dochodowego, od którego zależy uzyskanie świadczeń. Wynosi ono 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko.

Ponadto wnioski powinny też składać osoby otrzymujące specjalny zasiłek opiekuńczy, czyli nową formę wsparcia przysługującą tym, którzy nie spełniają warunków wymaganych do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.