Po urodzeniu córki, której ojciec nas opuścił, wniosłam sprawę o alimenty i wystąpiłam o becikowe. Dostarczyłam do OPS wszystkie dokumenty, ale urzędnicy zażądali takiego samego kompletu od ojca dziecka.

Nie pomogły moje tłumaczenia, że nie jest ze mną w związku, że wytoczyłam mu sprawę alimentacyjną. Zmusiłam więc byłego partnera, by dostarczył dokumenty. Po dwóch tygodniach dostałam pismo, że odmawiają mi becikowego, bo w naszej rodzinie przekraczamy dochód na osobę o 402 zł. Z tego wnoszę, że gdyby nie liczono dochodów ojca dziecka, dostałabym je. A co ma zrobić kobieta, której były partner uznał ojcostwo dziecka, ale nie utrzymuje kontaktu bądź nie chce dostarczyć dokumentów? Dlaczego ma być bez szans na to świadczenie? – irytuje się pani Katarzyna.

Urzędnicy OPS wprowadzili naszą czytelniczkę w błąd. Kobieta samotnie wychowująca dziecko nie ma obowiązku dokumentowania dochodów ojca dziecka, by otrzymać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka zwaną becikowym. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie precyzują wprawdzie wprost zasad dokumentowania dochodów rodziców na potrzeby ustalenia prawa do becikowego, ponieważ jednak kwestia samotnych rodziców budziła wątpliwości, stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Określa ono jasno, że „w sytuacji, kiedy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. 15b ustawy o świadczeniach rodzinnych, występuje osoba, która jest osobą samotnie wychowującą dziecko (bez względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa dziecka), nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka”.
Pani Katarzyna powinna zatem zwrócić się do OPS o ponowne rozpatrzenie sprawy tylko na podstawie jej dochodów, a gdyby urzędnicy stawiali dalsze przeszkody – złożyć skargę do samorządowego kolegium odwoławczego.
Treść stanowiska ministerstwa można łatwo znaleźć na stronie internetowej resortu (www.mpips.gov.pl) pod zakładkami „dla mediów”, „sprostowania i wyjaśnienia” pod datą 6.02.2013.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).