Gmina, wydając decyzję o przyznaniu pomocy na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny, nie musi sprawdzać kolejności alimentacji wynikającej z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego, który od początku tego roku przysługuje osobom niespełniającym restrykcyjnych zasad uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.
Część samorządów ma bowiem wątpliwości, czy spośród osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym, a do takich należą krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, należy stosować zasady pierwszeństwa.
Takie wymogi przewidywały przepisy ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przed ich nowelizacją, która weszła w życie z początkiem tego roku.