Posłowie zaproponowali rozszerzenie katalogu świadczeń, których otrzymywanie nie będzie zmniejszało wysokości zasiłku stałego.
Taką modyfikację przewiduje złożony przez posłów klubu SLD projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), którego pierwsze czytanie odbyło się podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie chcą, aby do kryterium dochodowego, które wynosi 542 zł dla osoby samotnej i 456 zł na osobę w rodzinie, nie była wliczana połowa dodatku mieszkaniowego.
Reklama
Obecnie co do zasady na dochód składa się suma przychodów osiągana przez osobę samotną lub rodzinę, pomniejszona o podatek i składki ubezpieczeniowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania). Wyjątki od tej reguły zawiera art. 8 ust. 4 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że do kryterium dochodowego nie są wliczane m.in. zasiłki celowe, stypendia socjalne i motywacyjne oraz świadczenia przysługujące bezrobotnym.
Posłowie SLD do tego katalogu, w przypadku ubiegania sie o zasiłek stały, chcą dołączyć też połowę kwoty dodatku mieszkaniowego. Jednak tę propozycję negatywnie zaopiniował rząd. Głównym powodem takiego stanowiska są skutki finansowe, jakie przyniosłoby wprowadzenie tej zmiany. Rząd szacuje bowiem, że w ten sposób liczba uprawnionych do pomocy społecznej wzrosłaby o 8 proc. w przypadku osób samotnych oraz o 5 proc. w odniesieniu do rodzin. To zaś przełożyłoby się na wyższe wydatki na świadczenia. Ogółem koszt tej zmiany wyniósłby 38,2 mln zł, z czego 26,7 mln zł więcej musiałby wydać państwo, a 11,5 mln zł gminy.
Posłowie postanowili skierować projekt do stałej podkomisji ds. pomocy społecznej.
Etap legislacyjny
I czytanie projektu nowelizacji