Nowe prawo obejmie prowadzących firmy, zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz rolników. Za osoby nieubezpieczone a mające co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, opłacone zostaną jedynie składki emerytalne. 

Do znowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Senat wprowadził wczoraj kilka poprawek. Jedna z nich mówi, że z ustawy skorzystają osoby wychowujące dzieci do lat pięciu - a nie czterech, jak uchwalił Sejm. Poprawka ma związek z niedawnymi zmianami w Kodeksie pracy wydłużającymi do roku urlopy macierzyńskie.

Przy ich uchwalaniu wydłużono możliwość korzystania z urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 5. roku życia. Przewodniczący senackiej komisji rodziny i polityki społecznej Mieczysław Augustyn, powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że Senat skorygował tę rozbieżność. Pozostałe poprawki Senatu mają charakter uściślający. Musi je jeszcze zatwierdzić Sejm.