Do tej pory rząd dofinansowywał tworzenie i utrzymanie miejsc opieki, które prowadziła gmina. Wsparcie tych, których właścicielem jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, umożliwia wchodząca 13 lipca w życie ustawa z 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 747).

Oprócz dotowania prywatnych placówek, nowelizacja przewiduje też inne zmiany, które mają ułatwiać zakładanie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych. Jedną z nich jest uregulowanie kwestii związanych z zakresem danych zbieranych od rodziców w trakcie rekrutacji. Gmina będzie też mogła prowadzić wspólną obsługę administracyjną i organizacyjną placówek. Zadanie to będą mogły wykonywać te instytucje, które zajmują się szkołami i przedszkolami.

Ponadto ustawa wprowadza kolejne zachęty, które mają zwiększyć liczbę dziennych opiekunów zajmujących się maluchami w swoim domu. Prawo do ich zatrudniania będą miały nie tylko samorządy, ale także przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Z kolei z pomocy państwa polegającej na opłacaniu składek za legalnie zatrudnioną i zgłoszoną do ZUS nianię będą mogli skorzystać rodzice prowadzący działalność rolniczą.

Kolejne zmiany do ustawy żłobkowej proponują też posłowie. Wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji złożonego przez klub parlamentarny Solidarnej Polski. Przewiduje on wprowadzenie ograniczeń w wysokości opłat, które ponoszą rodzice za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Obecnie każda gmina indywidualnie określa kwoty pobierane od opiekunów w uchwale radnych. Posłowie chcą zaś, aby taka opłata nie mogła przekraczać 15 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku byłoby to więc 240 zł.

Projekt został jednak negatywnie zaopiniowany przez rząd.

– Już obecnie gmina w ok. 70–80 proc. pokrywa koszt pobytu dziecka w żłobku. Wprowadzenie obligatoryjnej opłaty na poziomie 15 proc. najniższej pensji zwiększyłoby więc koszty po stronie samorządów o 20 mln zł – uzasadniała Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy

Zainteresowany musi:

● Znaleźć lokal, który będzie spełniał wymagane przepisami warunki sanitarne i przeciwpożarowe.

● Wpisać placówkę do gminnego rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

● Wpłacić na konto samorządu opłatę za zarejestrowanie.

● Napisać statut i regulamin organizacyjny określający zasady funkcjonowania żłobka lub klubu dziecięcego.

● Zatrudnić opiekunów, którzy mają odpowiednie wykształcenie lub ukończone szkolenie.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 13 lipca 2013 r.