Nie ma przeszkód, by dziecko uczęszczało do żłobka lub przedszkola, a mama pobierała dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad pociechą w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dawniej był zapis dyskwalifikujący taką sytuację, został jednak zniesiony z początkiem 2009 r. Nadal jednak obowiązuje przepis, który odbiera prawo do tego zasiłku matce, jeśli podjęła ona (lub kontynuuje) zatrudnienie lub inną pracę zarobkową uniemożliwiającą jej sprawowanie osobistej i bezpośredniej opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego.

Dodatek ten nie przysługuje również, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego była zatrudniona (na podstawie umowy o pracę) krócej niż przez 6 miesięcy, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub w inny sposób zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka zazwyczaj nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do jego pobierania wydłuża się do 36 miesięcy, jeżeli dotyczy opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, lub do 72 miesięcy, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli z urlopu wychowawczego korzystają jednocześnie oboje rodzice, przysługuje im jeden dodatek.

Podstawa prawna

Art. 10 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).